St. Ann Mass Sign-Up

SATURDAY & SUNDAY, Jan 23 & 24, 2021 - Third Sunday in Ordinary Time
CHÚA NHẬT, 24/ 1 /2020 - Chúa Nhật III Thường Niên

INDOOR MASS - THÁNH LỄ TRONG NHÀ THỜ

CLICK  THE BOX BELOW TO SIGN UP - NHẤN VÀO KHUNG BÊN DƯỚI ĐỂ GHI DANH

ENGLISH MASS - LỄ TIẾNG ANH

LỄ TIẾNG VIỆT - VIETNAMESE MASS

 

 

We recommend you to sign-up before coming to Mass so that we know ahead the number of participants and ensure maximum occupancy. Furthermore, your reservations help us to keep track your attendance and inform you if there is any Covid-19 exposure. 

Xin Quý Tín Hữu vui lòng ghi danh trước để Giáo Xứ biết được số người hằng tuần và sắp xếp để bảo đảm các Thánh Lễ được cử hành đúng quy định và an toàn.

Việc ghi danh cũng giúp chúng tôi liên lạc và thông báo nhanh chóng đến Quý Vị nếu có trường hợp bất trắc xảy ra tại Giáo Xứ.

  • call Sr. Theresa at 253-592-2541
  • fill out the online Form by clicking the Box ABOVE
  • Gọi Sr. Theresa 253-592-2541 hoặc Chị Minh Nghĩa 253-583-6703
  • Điền Form online, nhấn vào Box bên dưới

Các thành viên trong gia đình xin ghi danh riêng từng lần theo tên (register individually and separately).

WEEKDAY MASSES - LỄ NGÀY THƯỜNG
Mon - Fri :  8am - English Mass | Thứ 2 - Thứ 6 - Lễ Tiếng Anh - 8am
Tue, Thur - 7pm - Vietnamese Mass | Thứ 3, 5 - Lễ Tiếng Việt - 7pm

Sign up at the entrance | Ghi danh tại cửa ra vào

Before sign-up, please check if you meet the qualification:

1. Not traveled internationally in the last 14 days 
2. Not been exposed to a person with suspected or confirmed COVID-19 without the correct PPE
3. Had a temperature at least 100.0°F
4. Not having new or increased shortness of breath or difficulty breathing? 
5. Not having a new cough? 
6. Not having at least two of the following symptoms together: 
 - Chills or Muscle pain or Headache or Sore throat 
 - New loss of taste or smell

Trước khi ghi danh xin Quý Tín Hữu kiểm tra xem mình có đủ các điều kiện dưới đây:

1. Không du lịch nước ngoài trong 14 ngày vừa qua 
2. Không tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19
3. Nhiệt độ cơ thể không cao hơn 100°F hoặc 37°C
4. Không có biểu hiện của các triệu chứng khó thở
5. Không bị ho
6. Không có các triệu chứng dưới đây
 - Ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau cổ, đau đầu
 - Mất vị giác & khứu giác

We have to follow the directives of State and Archdiocese. Thank you for your understanding

Giáo Xứ phải tuân thủ các quy tắc của tiểu bang và Giáo Phận mời được phép cử hành Thánh Lễ có giáo dân tham dự. Mong Quý Tín Hữu cộng tác để bảo đảm an toàn cho tất cả chúng ta.