Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng Tư 2018: Cầu cho giới hữu trách về nền kinh tế

Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng, để yêu cầu các nhà kinh tế biết can đảm từ chối nền kinh tế loại trừ con người, và biết cách mở ra những con đường mới.