Thư Của Hội Đồng Giám Mục Washington (Wscc) - Về việc chuẩn bị tái mờ cửa nhà thờ

 

Ngày 17 tháng 5, 2020

Các tín hữu Công Giáo bang Washington thân mến:

Hôm nay thống đốc loan báo những chỉ thị về việc tiếp tục lại các nghi lễ thờ phượng công cộng. Cũng như thống đốc, các giám mục chúng tôi chú trọng vào sức khoẻ quần chúng và làm việc cho công ích. Các giám mục khắp bang Washington chúng tôi trông mong được tiếp tục lại việc cử hành nhiệm tích Thánh Thể nơi công cộng một cách an toàn theo đúng những thể thức nghiêm ngặt đã được vạch ra bởi các giáo phận và tổng giáo phận này.

Chúng tôi quyết tâm bảo vệ sức khoẻ và an toàn của giáo dân cũng như toàn thể cộng đồng rộng lớn. Những người lãnh đạo giáo xứ đã nhận được bản hướng dẫn tái mở cửa đã được công bố bởi mỗi giám mục địa phương. Một khi các lãnh đạo giáo xứ đã thông báo cho giám mục địa phương của mình rằng các biện pháp an toàn được đòi hỏi đã sẵn  sàng, họ được phép tiếp tục lại việc cử hành nhiệm tích Thánh Thể đúng theo những thể thức mới. Nghi lễ thờ phượng có thể bắt đầu sớm nhất là cuối tuần này.

Mở cửa trở lại không có nghĩa là quay lại ngay với tất cả những hoạt động trước khi các Thánh Lễ công cộng bị đình chỉ. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn, hiểu biết hợp tác của anh chị em  Xin vui lòng tham khảo những thể thức mới về Thánh Lễ sẽ được đăng trên trang mạng của giáo xứ nay mai. Theo những thể thức mới về Thánh Lễ:

  • Bất cứ ai cảm thấy bị sốt hay có những triêụ chứng bệnh phải ở nhà, không được dự Lễ.
  • Các giáo dân chỉ được nhận Mình Thánh bằng tay.
  • Giữ đúng khoảng cách 6 feet giữa những thành viên của các gia đình khác nhau.
  • Giáo dân phải mang mặt nạ bảo vệ.
  • Thánh Lễ sẽ ngắn hơn thường lệ.

những biện pháp an toàn được sử dụng , không phải vì sợ hãi, nhưng vì tình yêu với tha nhân và lo lắng cho những người dễ nhiễm bệnh. Vì sự tác hại của siêu vi corona chủng mới không thể đoán trước được, chúng tôi sẽ làm việc với nhà chức trách y tế công để bảo đảm những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn phải được thi hành.

Sự giải miễn nghĩa vụ dự Lễ Chủ Nhật vẫn còn hiệu lực. Cho nên trong khi các tín hữu có thể trở lại với Thánh Lễ, vẫn không bắt buộc phải đi Lễ. Các Thánh Lễ trực tuyến sẽ tiếp tục, và để giữ đúng khoảng cách (an toàn), số giáo dân được phép tham dự một Thánh Lễ sẽ bị hạn chế. Mặc dù phải cách mặt, ta vẫn là thành phần của một cộng đồng giáo hội.

Trong khi chúng ta mở cửa lại để cử hành Thánh Lễ, ta biết rằng những biện pháp này chỉ là tạm thời và sẽ được cập nhật hoá theo thời gian. Ta đang thi hành những biện pháp an toàn để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và chăm lo cho những người dễ bị lây nhiễm. Ta tìn thác vào Chúa, và ta đang hướng tới ngày tất cả mọi người được dự Lễ với nhau.

Trong trái tim Chúa Giêsu,

(Vũ Vượng dịch)