Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 17.04.2018: Ngôn sứ nói sự thật, khóc thương dân, mở ra hy vọng