Bản Tin Giáo Xứ | 13. 5. 2021

 
 
Bản Tin Hiệp Nhất - 13. 5. 2021
 
Biên Bản Cuộc Họp Giáo Xứ - Tháng 4/2021
 
Bài Sai Các Linh Mục Trong TGP Seattle 2021
 
Kế Hoạch Mục Vụ: Biết Chúa Giêsu Kitô & Đón Nhận Sứ Mạng Của Người
 

Lời Cha Chánh Xứ

Xin cám ơn các thuyết trình viên cuộc Đóng Góp Hằng Năm cho Tổng Giáo Phận (ACA) cuối tuần qua đã chia sẻ cảm nghiệm cuộc sống đức tin và việc hỗ trợ cho cuộc vận động này. Xin cám ơn anh chị em đã hoàn tất phiếu cam kết rồi gửi về cho chúng tôi tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc gửi về Tòa Tổng Giám Mục. Mong những anh chị em nào chưa hoàn tất xin hãy thực hiện việc này! Xin anh chị em ủng hộ cuộc vận động này, vì đây là cuộc vận động đặc biệt hỗ trợ cho hoạt động mục vụ của Giáo Hội.

Tôi cũng nhận được thông tin sẽ có một Linh Mục Phó Xứ toàn thời gian giúp tôi thực thi trách nhiệm và bổn phận Linh Mục Chính Xứ của các Giáo Xứ St. Ann, Visitation và St. John of the Woods cũng như được Cha Patrick McDermont, linh mục về hưu, giúp đỡ. Ngoài ra tôi còn được các Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn trợ giúp. Tôi đang làm việc về Thỏa Thuận Trợ Giúp Mục Vụ với Thầy Phó Tế Thể Phạm cũng như Thầy Phó Tế Michael Teskey. Văn Phòng Phó Tế đang xem xét hồ sơ và Đức Tổng Giám Mục sẽ bổ nhiệm quý thầy sau khi được Đại Diện Giám Mục Đặc Trách Giáo Sĩ chấp thuận. Tôi cũng đang làm việc với Tòa Tổng Giám Mục và Văn Phòng Chưởng Ấn cùng với các thành viên ban chuyển tiếp để nhận các thông tin hỗ trợ và giúp chúng tôi trong giai đoạn chuyển tiếp này. Tôi đã tham dự cuộc họp với ban chuyển tiếp vào Thứ Tư vừa qua cùng với các linh mục nhận bổ nhiệm mới. Cuộc họp rất hữu ích và chúng tôi học hỏi được nhiều từ buổi họp này qua việc biết làm thế nào tìm sự hỗ trợ và có được nguồn trợ giúp chúng tôi.

Xin anh chị em thứ lỗi về một số thông tin có thể khiến anh chị thắc mắc, hoang mang, lo sợ hoặc khó chịu, bực bội, vì không rõ ràng trong thời gian chuyển tiếp này. Xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho tiến trình chuyển tiếp, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta! Phải trải qua những thay đổi và sắp xếp lại để bước vào hoàn cảnh mới luôn luôn rất khó khăn đối với tất cả chúng ta. Thay đổi là việc hết sức khó khăn, nên chúng ta rất cần lòng yêu thương và sự quan tâm đối với nhau vì tất cả chúng ta đều tham gia vào tiến trình này và cần các đức tính như kiên nhẫn, cảm thông, sự khôn ngoan, và cần nhất là tin cậy vào Chúa để Ngài hướng dẫn chúng ta bình an trong Chúa và bình an bên nhau!

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn

 


 

Tài Chánh Tuần Lễ 16/5/2021

Đóng Góp Hằng Tuần

  • Tiền đóng góp lễ: $7,097
  • Tiền đóng góp online: $1,287.66

Xin quý tín hữu dùng phong bì có tên hoặc số ID khi đóng góp (thay vì chỉ bỏ tiền vào rổ) để Giáo Xứ lưu credit vào hệ thống Data System, phòng khi cần tìm lại dữ liệu. Hằng năm, Giáo Xứ cũng phải nộp báo cáo về số giáo dân và tài chánh về cho Giáo Phận, nếu không có dữ liệu thì Giáo Phận khó có thể biết được Giáo Xứ chúng ta đang hoạt động rất mạnh và vững chắc.
 

Thông Báo Tài Chánh Chương Trình Cắm Hoa Ngày Hiền Mẫu

Tiền có được sau buổi cắm hoa gây quỹ: $981.57
Trong đó:

  • Tiền bán hoa: $1,305 (Gồm 45 bình hoa đã bán được + 2 bình hoa tặng Cha Phương và Thầy Sáu)
  • Chi phí mua hoa và ăn trưa: $448.43
  • Tiền lời bán hoa: $856.57
  • Donation: $125

Tiền mua hoa cẩm chướng để tặng các bà mẹ trong các Thánh Lễ CN: $169.55

Xin cám ơn ban cắm hoa (Sơ Hằng, chị Yến, chị Nghĩa, chị Thoa, và chị Ngô Thiên Hương).
Xin cám ơn quý tín hữu đã nhiệt tình giúp đỡ công việc giữ gìn truyền thống của Cộng Đoàn để giúp đỡ Giáo Xứ

 

 

Báo Cáo Của Ban Tài Chánh Giáo Xứ

Hội Đồng Tài Chính Giáo Xứ Saint Ann đã họp vào ngày 5/5 qua internet để xem xét các báo cáo tài chính của giáo xứ tính đến tháng 3 năm 2021. Cho đến tháng 3, tiền đóng góp trong các Thánh Lễ là $17,066 thấp hơn ngân sách dự trùtổng thu nhập cao hơn $11,185 so với dự trù. Thu nhập tăng nhờ các hoạt động Cộng Đoàn Việt Nam với tổng thu nhập là $29,480. Tuy nhiên, tổng chi phí lại cao hơn $38,896 so dự trù vì các việc sửa chữa không lường trước bao gồm việc nâng cấp hệ thống an ninh, chi phí mua sắm vật tư và thiết bị cần thiết để tuân thủ hướng dẫn COVID-19. Thu nhập của Trường Học thấp hơn $4,155 so với dự trù, do doanh thu của lớp Pre-K bi giảm và vì các hoạt động gây quỹ bị hạn chế. Giáo xứ hiện đang hoạt động với mức lỗ $27,711 cho Năm Tài Khóa và phải sử dụng tiền tiết kiệm để trang trải khoản thâm hụt. 

Chiến dịch Quản Lý Thời Gian và Tài Năng (hay mời gọi tham gia các Sinh Hoạt Mục Vụ của Giáo Xứ) hiện đang được tiến hành và đã có thêm 4 thành viên mới cam kết tình nguyện vào các hoạt động của giáo xứ. Xin quý anh chị em cân nhắc để chia sẻ thời gian và tài năng bằng cách cam kết hỗ trợ các hoạt động và tham gia vào các sinh hoạt hội đoàn của giáo xứ. Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ của quý vị để có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của giáo dân. 


Giáo xứ vững vàng về tài chính nhờ sự hỗ trợ của quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý tín hữu đã cầu nguyện, hỗ trợ tài chính, đóng góp thời gian và tài năng để duy trì hoạt động của giáo xứ.

 

 

Báo Cáo Về Chương Trình

Người Quản Lý Tài Chánh 2021

Stewardship of Treasure

Bắt đầu từ Tháng 1/ 2021 - Kết thúc vào tháng 12/ 2021
Thực hiện cam kết (điền và gửi phiếu) từ tháng 11/2020

Báo cáo tính đến ngày 31/4/2021

Tổng số gia đình đã gửi phiếu cam kết : 186

Tổng số tiền cam kết đóng góp: $165,253

Tổng số tiền Giáo Xứ đã nhận được từ những gia đình cam kết: $55,780

Tổng số tiền Giáo Xứ đã nhận được từ những gia đình không cam kết: $34,089

Việc gửi phiếu cam kết của quý vị hết sức quan trọng vì giúp Giáo Xứ tính trước được ngân quỹ dự trù và lên kế hoạch cho các việc cần làm trong một năm tới. Đồng thời, Giáo Xứ cũng có được dữ liệu để lưu trữ và báo cáo cho Tổng Giáo Phận.

 

 

Báo Cáo Về Chương Trình ACA 2020-2021

Đóng Góp Cho Ngân Quỹ Giáo Phận

Bắt đầu vào tháng 5/2020 - Kết thúc vào tháng 4/2021

Chỉ tiêu của năm vừa rồi: $45,945

Tổng số cam kết từ St. Ann: $58,617

Tổng số đóng góp đã nhận từ St. Ann: $55,921

Tiền được hoàn lại cho Giáo Xứ: $9,976 (tính đến hiện nay)

Xem Bản Báo Cáo Chi Tiết Của TGP ( Full Rebate Status Report)

 

 

Báo Cáo Về Chương Trình

Đóng Góp Cho Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục

Called to Serve as Christ

St. Ann nằm trong Pilot Wave, và bắt đầu cuộc quyên góp này từ tháng 3/ 2018 trong 3 năm - Kết thúc vào tháng 3/ 2021

Tổng số tiền đóng góp từ giáo dân St. Ann: $163,668

Số tiền hoàn lại cho Giáo Xứ (tính đến nay): $24,550

 

 

 

 

 

Annual Catholic Appeal 2021 - 2021

Quyên Góp Cho Ngân Quỹ Tổng Giáo Phận

Bắt đầu vào tháng 5/2021 - Kết thúc vào tháng 4/2022

Tuần vừa rồi trong các Thánh Lễ, quý tín hữu đã nghe chia sẻ về chương trình Annual Catholic Appeal - Đóng Góp Cho Ngân Quỹ Giáo Phận 2021 - 2022. Đây là việc Giáo Xứ được trao phó để làm hằng năm vào tháng 5, để thể hiện tinh thần huynh đệ khi chung tay xây dựng và giúp đỡ hơn 60 chương trình mục vụ của Tổng Giáo Phận.

Năm nay, chỉ tiêu được chỉ định cho giáo xứ chúng ta là $42,190. Nếu chúng ta vượt chỉ tiêu này, thì số tiền thặng dư hoàn trả lại cho Giáo Xứ sẽ được sử dụng cho việc xây dựng hàng rào xung quanh khuôn viên Giáo Xứ.  Bằng cách này, sự đóng góp của quý ông bà anh chị em không chỉ giúp hỗ trợ các mục vụ của Tổng Giáo Phận mà còn giúp cho các nhu cầu thiết yếu của Giáo Xứ St. Ann.

Xin quý tín hữu rộng tay, gửi phong bì cam kết về cho TGP hoặc có thể thực hiện online qua website: http://ow.ly/lq3W50EtiIt

 

 

 

 

Thông báo về chương trình

Phân Phối Đồ Ăn Tươi Tại St Ann

Vì không có phương tiện vận hành nên buổi phát đồ ăn ngày Thứ Bảy 15/5 bị hủy bỏ.

Tuy nhiên Giáo Xứ sẽ có hai buổi phân phối đồ ăn tươi (fresh food) vào Thứ Bảy 25/5 và Thứ Bảy 29/5.

 


Xin quý vị đến nhận thực phẩm, và xin mời Mời Đoàn TNTT và những ai có thể đến giúp tải/khiêng những thùng đồ ăn này lên xe giáo dân. Xin thành thật cám ơn.

 

Thông Báo Của Đoàn TNTT

 

Đoàn TNTT sẽ tiếp tục phát và nhận đơn ghi danh vào Chúa Nhật tuần này 16/5 sau các Thánh Lễ sáng 7:45am và 4pm tại cửa ra vào nhà thờ.
 

Đoàn TNTT sẽ bắt đầu sinh hoạt trở lại vào Chúa Nhật 30/5, và  chỉ sinh hoạt 1 lần/ 1 tháng trong 1 tiếng, sau đó tham dự Thánh Lễ. Năm nay sẽ không thu lệ phí. 

Xin quý phụ huynh khuyến khích các em quay trở lại sinh hoạt sau thời gian dài Giáo Xứ đã ngưng hết các hoạt động. Giáo Xứ ước mong được mở cửa trở lại và bắt đầu các sinh hoạt mục vụ.

 

 

 

 

Thông Báo Về Lớp Hè

Summer Bible School 

 

Mùa hè đang gần kề. Giáo Xứ chúng ta sẽ có Lớp song ngữ Mùa Hè từ 26 tháng Bảy đến 26 tháng Tám.

Lớp bắt đầu nhận đơn ghi danh. Quý phụ huynh có thể ghi danh cho con em mình, hạn chót là ngày 27/5/2021

Xin liên lạc Sr. Trinh 253-592-3025

 

 

Chuẩn Bị Mừng Đại Lễ

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống khai sinh Giáo Hội, kính mời quý Tín Hữu đến tham dự giờ Chầu Thánh Thể và Ca Ngợi Cầu Nguyện Mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cách đặc biệt.
Do cha Chánh Xứ chủ sự, trước lễ vào lúc 3:00pm, CN ngày 23 tháng 5, 2021

 

Ý Lễ Trong Tuần