Bản Tin Giáo Xứ | 27. 5. 2021

 
 
Bản Tin Hiệp Nhất - 30. 5. 2021 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
 
 

Link để đọc các thông tin

về việc thành lập Giáo Xứ mới

Kính thưa quý tín hữu, Giáo Phận đã đưa tất cả các thông tin chi tiết và kế hoạch về việc sáp nhập 5 Giáo Xứ tại vùng Tacoma (St. Ann, St. John of the Woods, Visitation, Holy Rosary, và St. Rita), lên website của Giáo Phận. Quý tín hữu có thể tham khảo và xem các thông tin cần thiết tại đường link bên dưới:
 

https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/archdiocesan-strategic-planning/pierce-deanery/

 

 

 

 

Tài Chánh Tuần Lễ 23/5/2021

Đóng Góp Hằng Tuần

 • Tiền đóng góp lễ: $5,275 (122 phong bì)
 • Tiền đóng góp online: $586.63

Nếu không sử dụng đóng góp online, xin quý tín hữu dùng phong bì có tên hoặc số ID khi đóng góp (thay vì chỉ bỏ tiền vào rổ) để Giáo Xứ lưu credit vào hệ thống Parish Data System, phòng khi cần tìm lại dữ liệu. Hằng năm, Giáo Xứ cũng phải nộp báo cáo về số giáo dân và tài chánh về cho Giáo Phận, nếu không có dữ liệu thì Giáo Phận khó có thể biết được Giáo Xứ chúng ta đang hoạt động rất mạnh và vững chắc.

 

 

Ủng hộ dự án làm hàng rào Giáo Xứ

 • Anh chị Nguyễn Quang Tầm: $100
 • Anh chị Nguyễn Văn Điền - Hoàng Hồng $80

 

 

 

 

Annual Catholic Appeal 2021 - 2021

Quyên Góp Cho Ngân Quỹ Tổng Giáo Phận

Bắt đầu vào tháng 5/2021 - Kết thúc vào tháng 4/2022

Xin cảm ơn quý tín hữu đã cam kết và đóng góp cho chương trình ACA. Hiện nay, chúng ta mới nhận được cam kết $21,806 so với chỉ tiêu $42,190.

Nếu chúng ta vượt chỉ tiêu này, thì số tiền thặng dư hoàn trả lại cho Giáo Xứ sẽ được sử dụng cho việc xây dựng hàng rào xung quanh khuôn viên Giáo Xứ.

Để giúp Giáo Xứ hoàn thành chỉ tiêu năm nay, và vượt chỉ tiêu để nhận lại số tiền thặng dư, xin quý tín hữu rộng tay đóng góp.  

Xin quý tín hữu rộng tay, gửi phong bì cam kết về cho TGP hoặc có thể thực hiện online qua website: http://ow.ly/lq3W50EtiIt

Xin cho Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta trở thành bàn tay nối dài của Thiên Chúa đến với anh chị em đồng loại qua hành động chia sẻ để giúp cho các chương trình mục vụ của Giáo Xứ & Giáo Phận.

 

 

 

Chúc Mừng


14 em được Rước Lễ Lần Đầu vào ngày 26/5/2021 tại Giáo Xứ St. Ann

 • Arenas, Alejandra
 • Arenas, Jacqueline
 • Arenas, Jazmin Sonali
 • Chen, Joseph Tran
 • Dinh, Tracy Tien
 • Gutierrez Espino, Angel
 • Gutierrez-Espino, Perla Maria
 • Lemus Barriga, Camila
 • Martinez Melchor, Diana Maria
 • Munoz, Arianna
 • Perez-Arce, Melina Esmeralda
 • Perry, Keenan James
 • Tran, Christina
 • Tran, Monica Thien Y

 

 

 

Chúc Mừng cho 2 em bé được rửa tội vào Chúa Nhật tuần này
30/5/2021 tại St. Ann

 • Faustina Emma Nguyễn
 • Giuse Nicholas Nguyễn

Cầu chúc nhiều ơn lành của Chúa xuống trên hai gia đình trong dịp này.

 

 

 

Phân Phối Đồ Ăn Tươi Tại St Ann

Thứ Bảy 29/5 @ 9am


Xin quý vị đến nhận thực phẩm càng sớm càng tốt, và xin mời Mời Đoàn TNTT và những ai có thể đến giúp tải/khiêng những thùng đồ ăn này lên xe giáo dân. Xin thành thật cám ơn.

 


 

Rước Kiệu Cung Nghinh Thánh Thể

Kết thúc Năm Thánh Thể và mừng Đại Lễ Kính Mình & Máu Chúa Kitô

Năm nay Giáo Xứ có tổ chức buổi rước kiệu cung nghinh Thánh Thể vào

Chúa Nhật 6/6/2021

Thánh Lễ: 9:45am

Sau Thánh Lễ là buổi rước kiệu cung nghinh Thánh Thể trong khuôn viên Nhà Thờ, và Phép Lành Thánh Thể.

Xin kính mời Quý Tín Hữu cùng đến tham dự

 

 

 

 

 

Các Thông Tin Mục Vụ Khác

Chích Covid (mũi thuốc thứ 2)

Xin mời quý tín đã chích dose 1 covid vaccine tại St. Ann xin đến chích dose 2 vào thứ 3 tuần sau 1/6 (như giờ đã hẹn)

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 6/2021

 

 

 

 

Ý Lễ Trong Tuần