Chương Trình Diễn Nguyện & Mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Hình Ảnh Buổi Tổng Dợt

Hình Ảnh Đêm Diễn Nguyện – Part1

Hình Ảnh Đêm Diễn Nguyện – Part2

Lời Cám Ơn của Cha Chánh Xứ Đaminh Gởi Đến Cộng Đoàn Dân Chúa

 

- Cảm ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã góp phần làm diễn viên trong đêm Thánh Cứu Độ, qua ánh nến Giáng Sinh.

-Đặc biệt cám ơn Sơ Mai Trinh và anh chị phụ trách chính trong Ban Diễn Nguyện cũng như các điễn viên, các đạo diễn, các đạo cụ, thu âm, âm thanh ánh sáng, kỹ thuật, tất cả trên 120 người.

- Cảm ơn các phụ huynh, các diễn viên, các ân nhân đã tích cực góp công sức, tài năng và tài chánh vào việc thực hiện Đêm Diễn Nguyện tối 24 tháng 12.

- Cảm ơn ông bà anh chị em đã giúp trang trí nhà thờ, làm hang đá, dọn vệ sinh, giử gìn an ninh trật tự, các ca đoàn đã giúp cho buổi diễn nguyện và Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh thêm rất sốt sắng và thánh thiện. 

- Cảm ơn Ban Mục Vụ/Hội Đồng Mục Vụ, Ban Phụng Vụ và các ban ngành đoàn thể các giáo khu, và toàn thể cộng đoàn đức tin đã chung tay góp sức về tài chánh và tài năng để giúp cộng đoàn giáo xứ được ngày càng phát triến. Xin Chúa Giáng Sinh chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả chúng ta. 

Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn