Palm Sunday_Chúa Nhật Lễ Lá

We have entered into Holy Week. Together with our Lord Jesus, we are coming closely to the Passover. May God encourage us to walk a long with Jesus on the way to Golgotha, the way of love, the way to Heaven.
Many thanks to the youth for lived stattion of the cross
Click here for more photos

Tuần Thánh được khai mạc với Chúa Nhật Lễ Lá. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm va sức mạnh để đi hết chặng đường Thánh Giá với Đức Kitô, con đường tình yêu, con đường đến Thiên Đàng.
Cảm ơn Đoàn Thiếu Nhi và Ban Diễn Nguyện đã dàn dựng Diễn Nguyện Thương Khó đầy ý nghĩa.
Xem thêm hình