Parish Youth Day

All the youth of our parish have enjoyed their special day with the sunshine and sparkling smiles. It was a beautiful moment when all the youth from different cultures, different groups joined in one to play, share, and learn together.
Special thanks to Eucharistic Youth Group & Emmanuel Choir for helping to make this celebration so beautiful. 
Click here for more photos

Ngày giới trẻ của Giáo Xứ Thánh Anna đã diễn ra tốt đẹp với sự chúc lành từ Thiên Chúa. Tất cả các thành phần giới trẻ trong giáo xứ, đã quy tụ lại để cùng nhau tham dự Thánh Lễ, học hỏi, và vui chơi. Các em đã có những giây phút rất vui để chia sẻ tình người. Mong rằng những hoạt động tốt đẹp này sẽ được duy trì để tương lai của Giáo Xứ và Giáo Hội được lớn lên trong mọi trường lành mạnh và tràn đầy ân sủng
Xem thêm hình