Pre-School Graduation

More photos - Xem thêm hình

Pre-School Graduation was celebrated on Friday May 25, 2018 at St. Ann Parish Hall. There were Fr. Tuan, Sisters, and some representatives from three parishes at the Graduation.

Congratulations to kids in the red gown, graduated from Pre-School to step into Kindergarden: Mckenzie Vu, Joseph Chen, Faustina Bui, Wilson Trinh, Kennedy Hoang, Nhat-Minh Nguyen, Crystal Bui, Sylar Nguyen, Mckayla Truong, và Lyndon Tran

And in yellow gown, 10 kids will continue their second year at Pre-School: Aileen Nguyen, Ryan Tran, Kristine Chu, Benjamin Mills, Vivi Pham, Henry Phan, Anna Hoang, Viet Nguyen, Kaylen Le và Tabitha Dinh.

Many thanks to the parents and everyone who have supported and helped out with Pre-School Program at St. Ann Parish. 

Lễ Bế Giảng Năm Học 2017- 2018 của Lớp Pre-K được tổ chức vào Thứ Sáu 25/6/2018 lúc 10:30AM tại Hội Trường Giáo Xứ. Tham dự buổi lễ Bế Giảng Năm Học 2017- 2018 gồm có Cha Chánh Xứ ĐaMinh Anh Tuấn, các vị đại diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ cùng quý phụ huynh, ông bà, gia đình và các em học sinh trường Mầm Non St. Ann.

Trong màu áo đỏ thắm, 10 em sẽ ra trường năm nay để vào Kindergarten:

Mckenzie Vu, Joseph Chen, Faustina Bui, Wilson Trinh, Kennedy Hoang, Nhat-Minh Nguyen, Crystal Bui, Sylar Nguyen, Mckayla Truong, và Lyndon Tran.

Và trong sắc áo vàng tươi, các em sẽ bước vào Pre-K trong năm học mới:

Aileen Nguyen, Ryan Tran, Kristine Chu, Benjamin Mills, Vivi Pham, Henry Phan, Anna Hoang, Viet Nguyen, Kaylen Le và Tabitha Dinh

Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn hỗ trợ & giúp đỡ cho chương trình Mầm Non của Giáo Xứ St. Ann