Rước Kiệu Đức Mẹ & Mừng Lễ Thánh Giuse (May Crowning & Celebration of St. Joseph, Patron)

Xem Thêm Hình _1 (More photos 1)
Xem thêm hình_2 (more photos 2)

Hằng năm mỗi dịp Tháng Hoa

Đoàn con tề tựu hoan ca chúc mừng

Giáo khu – Giáo xứ  hòa chung

Tiến hoa dâng Mẹ hiệp cùng hân hoan

Ngàn hoa sắc thắm vô vàn

Trắng – xanh – đỏ – tím, thêm vàng rực tươi

Tâm tư, tình cảm, lòng người

Chân thành tha thiết, sáng ngời niềm tin

Tạ ơn Chúa & Đức Mẹ đã ban cho buổi Rước Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ, Khai Mạc Tháng Hoa, và Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Thánh Giuse của Cộng Đoàn Việt Nam, Giáo Xứ Thánh Anna được diễn ra tốt đẹp, long trọng và thánh thiện.
Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ, giúp đỡ, lo lắng, và tổ chức chương trình này.
Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria & Thánh Cả Giuse ban nhiều hồng phúc xuống Cha Chánh Xứ, quý tu sĩ nam nữ, Quý Hội Đồng Mục Vụ, giáo khu, các hội đoàn, và toàn thể giáo dân Tacoma cũng như các giáo xứ lân cận

In thanksgiving for granting us a beautiful day to celebrate the Mass of our Patron, St. Joseph as well as the processsion in honor of Mother Mary, we give praise to God.
The parish also appreciates the support, help, contribution, and the presence of everyone who have made this celebration successful and blessed. 
May the Lord, through the intercession of Mother Mary and St. Joseph continue to bless upon all of us.