THÔNG TIN GIÁO XỨ TUẦN LỄ 13/3 - 20/3

 

Bản Tin Hiệp Nhất - Chúa Nhật III Mùa Chay:
https://trparishes.org/documents/chua-nhat-iii-mua-chay-2020 

Thông báo vể các sinh hoạt mục vụ của Giáo Xứ  (cập nhật ngày 13/3, 1pm)

 • Tất cả các Thánh Lễ sẽ đình hoãn cho đến khi có thông báo mới (Lịch trình các Thánh Lễ trực tuyến đã được gửi cho Quý Tín Hữu)
 • Nghi thức nhận lãnh Bí Tích Xưng Tội của 24 em vào Chúa Nhật 15/3 tuần này sẽ tạm hoãn lại, xin chờ thông báo mới
 • Chương trình Tĩnh Tâm của Lớp Thêm Sức tạm hoãn lại cho đến khi có thông báo mới
 • Tất cả các sinh hoạt mục vụ của CĐ Việt Nam (Quán Ba Miền; Lớp Kinh Thánh; các Lớp Giáo Lý Trẻ Em, Thêm Sức, Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, Dự Tòng; Trường Việt Ngữ, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Lớp Đàn Piano, Lớp Võ Vovinam, Lớp Yoga, Dance Fitness) tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới 
 • Lớp Pre-K đóng cửa từ thứ Năm 12 tháng 3, cho đến khi có thông báo mới
 • Các chương trình: Tĩnh Tâm Mùa Chay, Thánh Ca Mùa Chay bị hủy bỏ (cancelled)
 • Sinh hoạt của các Ca Đoàn CTTDVN, Calcutta, Emmanuel tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới
 • Thánh Lễ & Tiệc Liên Hoan Mửng Bổn Mạng Hội Con Thánh Cả Giuse ngày 22/3 sẽ hủy bỏ (cancelled)
 • Đi Đàng Thánh Giá tiếng Anh : các ngày thứ 6 lúc 3 giờ chiều
 • Chầu Thánh Thể: các ngày thứ Năm, từ 9am - 7pm, tại phòng chầu
 • Xưng tội (confession) : xin lấy hẹn trước với Cha Xứ
 • Xức dầu & trường hợp khẩn cấp: xin gọi Sơ Hằng 253-592-2455
 • Xin Quý Tín Hữu tiếp tục theo dõi cập nhật về cac thông tin tại website Giáo Xứ ( https://trparishes.org/ ) , website Cộng Đoàn (http://cdgiusetacoma.org/ ), và Trang Facebook Giáo Xứ ( https://www.facebook.com/stanntacoma/)

Thực Hiện Tinh Thần Người Quản Lý Trong Thời Gian Khó Khăn - Giáo Xứ cần đến sự hỗ trợ của Quý Tín Hữu

Hiện nhiều nơi trên khắp thế giới đang phải đương đầu với Coronavirus, Giáo xứ St. Ann cũng không tránh khỏi những tác động của các sự kiện diễn ra gần đây. Chỉ thị của Đức Tổng Giám Mục Etienne được ban hành hôm qua, đình hoãn tất cả các Thánh lễ, là một bước cần thiết nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Quyết định này phát xuất từ mối ưu tư cho lợi ích chung và niềm quan tâm đến người dễ bị tổn thương trong cộng đồng chúng ta. Bước cần thiết phải tiến hành này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến số tiền thu được hằng tuần của Giáo Xứ St. Ann chúng ta. Cũng như hầu hết các giáo xứ, 90% thu nhập của Giáo Xứ chúng ta đều do sự hỗ trợ quảng đại của cộng đoàn dân Chúa. Tấm lòng rộng rãi này giúp chi phí cho những hoạt động điều hành căn bản (điện nước, gas, sưởi, bảo trì cơ sở vật chất, v.v.) và các hoạt động mục vụ của giáo xứ. 

Trước những ưu tư đó, kính xin Quý Tín Hữu đừng quên Giáo Xứ St. Ann thân yêu. Chúng ta có thể tùy chọn để đóng góp bằng phương thức điện tử trực tuyến (online-giving) vừa an toàn, vừa chắc chắn. Về việc đóng góp trực tuyến online, Quý Tín Hữu có thể tùy điều chỉnh theo ý muốn. Có thể chọn loại kỳ hạn mình muốn đóng góp (theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý, vv...) và loại đóng góp (debit, credit, EFT, hoặc bank account...)

Đây là hướng dẫn chi tiết : 
https://drive.google.com/file/d/1vfv4uhav1gaCemzIcxBEcExyxfGlZsKt/view

Nếu Quý Tín Hữu không muốn đóng góp trực tuyến, xin nhớ gửi thư số tiền đóng góp hằng tuần  về cho Giáo Xứ để thể hiện tinh thần người quản lý. Xin cảm ơn Quý Tín Hữu luôn quảng đại giúp đỡ Giáo Xứ. 

Chúng ta hãy cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này trong ánh sáng của đức tin và tinh thần hiệp nhất. Xin

 Quý Tín Hữu tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Xứ và thế giới.