Thông Tin Giáo Xứ - 15/5/2020

  • ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2020  

    Tất cả các Giáo Xứ trong Tổng Giáo Phận hằng năm thực hiện chương trình quyên góp Annual Catholic Appeal để hỗ trợ hơn 60 hoạt động mục vụ của Tổng Giáo Phận MiềnTây Washington. Vì những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, có thể nhiều người không thể đóng góp hoặc đưa ra cam kết ngay bây giờ. Nhưng nếu Quý Tín Hữu có thể đóng góp, xin vui lòng giúp đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục. Xin mọi người  hãy cầu nguyện cho sự thành công của Chương Trình này, sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người và  nhiều giáo xứ, bao gồm cả chúng ta.  
  • Các Thánh Lễ, sinh hoạt mục vụ Giáo Xứ vẫn sẽ bị đình hoãn cho đến khi có thông báo sau. Xin Quý Tín Hữu theo dõi tin tức từ Website & Trang Facebook. Xin Quý Tín Hữu giữ gìn sức khỏe, thực hiện các khuyến cáo về vệ sinh và giữ khoảng cách giao tiếp của Bộ Y Tế, và tránh những nơi tụ tập đông người