Thông Tin Giáo Xứ | 16.7.2020

   
 

Bản Tin Hiệp Nhất - 19.7.2020

Ghi Danh Tham Dự Các Thánh Lễ Trong Nhà Thờ

Để đảm bảo an toàn theo đúng chỉ dẫn của tiểu bang và Tổng Giáo Phận, nếu Quý Tín Hữu muốn đến tham dự các Thánh Lễ tại nhà thờ xin ghi danh từng tuần. Các Form ghi danh được đăng hằng tuần trên Website Giáo Xứ: www.trparishes.org & Facebook@stanntacoma

Nếu Quý Tín Hữu muốn ghi danh qua điện thoại,
xin gọi cho Sơ Theresa 253-592-2541

4:30pm, thứ Bảy 18/7, lễ tiếng Anh GHI DANH
 

9:45am, Chúa Nhật 19/7, lễ tiếng Anh GHI DANH
 

7:45am, Chúa Nhật 19/7, lễ tiếng Việt GHI DANH
 

4pm, Chúa Nhật 19/7, lễ tiếng Việt GHI DANH

Ngày thường sẽ có các Thánh Lễ vào Thứ Ba & Thứ Năm lúc 7pm.
Xin ghi danh tại cửa ra vào nhà thờ


Tri Ân

Quý Tín hữu đã hỗ trợ tài chánh giúp Giáo Xứ duy trì hoạt động trong thời gian vừa qua

Các thiện nguyện viên đã giúp cho việc mở lại các Thánh Lễ và cử hành các Bí Tích

Các thiện nguyện viên giúp trang trí, sửa sang bên trong và bên ngoài nhà thờ

Các thiện nguyện viên đang giúp cho việc lắp đặt hệ thống camera an ninh

Xin Chúa chúc lành và trả công cho mọi người


Cử Hành Các Bí Tích

RCIA & RCIC (Cho người tân tòng)

Xin Quý Tín Hữu cầu nguyện cho 10 ứng viên RCIC & 18 ứng viên RCIA sẽ được lãnh nhận các Bí Tích vào ngày 27/7, và sẽ trở thành thành viên của Giáo Hội Công Giáo
 

Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Các em lớp xưng tội rước lễ lần đầu sẽ được Rước Lễ Lần Đầu trong Thánh Lễ 4pm các Chúa Nhật 19/7 & 26/7, mỗi Thánh Lễ sẽ có 12 Em

12 dãy ghế đầu tiên trong Nhà Thờ sẽ được dành riêng cho các em và gia đình

Khi đến tham dự các Thánh Lễ này xin Quý Tín Hữu theo chỉ dẫn của các ushers để Thánh Lễ được tốt đẹp và an toàn cho mọi người
 

Thêm Sức

Các em lớp Thêm Sức sẽ xưng tội theo nhóm vào các ngày 20, 21, 22, 23, 24 tháng 7 lúc 6pm tại Nhà Thờ

 


Báo Cáo Chương Trình Annual Catholic Appeal 2020

Chỉ Tiêu: $45,945
Tổng Số Đóng Góp: $44,624
Tỉ Lệ: 97%
Tổng Số Gia Đình Đóng Góp: 172 (trên 500 gia đình)
Tỉ Lệ Gia Đình Tham Gia: 34%

Xin cảm ơn Quý Tín Hữu đã rất quảng đại giúp đỡ cho Giáo Xứ và chương trình ACA