Thông Tin Giáo Xứ | 18.6.2020

   
 

Bản Tin Hiệp Nhất - 18.6.2020

Lễ Trực Tuyến

Chúa Nhật XII Thường Niên

7:45 am, Chúa Nhật, 21/6
Trên Facebook & Website

 


Thánh Lễ Ngoài Trời

Chúa Nhật XII Thường Niên - Ngày Hiền Phụ

Quý Tín Hữu nếu muốn tham dự Thánh Lễ, xin ghi danh

Sẽ có 2 Thánh Lễ cuối tuần này 

 • 10am, thánh lễ tiếng Anh. GHI DANH
   
 • 4pm, thánh lễ tiếng Việt. GHI DANH

Xin nhấp vào chữ Ghi Danh, hoặc gọi cho Sơ Theresa 253-592-2541 để ghi danh số người tham dự Thánh Lễ.


Sinh Hoạt Mục Vụ

 • Chúc mừng Ngày Hiền Phụ đến những người cha. Xin Chúa ban tràn đầy ơn lành xuống trên những người đang đảm trách vai trò làm Cha trong gia đình hoặc tinh thần. Xin cho họ luôn trở thành gương mẫu đức tin và đức ái, là hiện thân Tình Phụ Tử của Thiên Chúa.
   
 • Chúa Nhật hằng tuần Giáo Xứ sẽ có 2 Thánh Lễ ngoài trời lúc 10am & 4pm. Xin Quý Tín Hữu ghi danh để tham dự Thánh Lễ. Khi có thêm các Thánh Lễ ngày thường, Giáo Xứ sẽ gửi thông báo đến Quý Tín Hữu. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện và cộng tác giúp đỡ để việc mở cửa nhà thờ hoạt động trở lại được tốt đẹp và an toàn.
   
 • Cha Phó của Giáo Xứ chúng ta là Cha Jim Harbaugh, SJ sẽ chuyển về Cộng Đoàn Hưu Dưỡng của Dòng Tên tại California vào ngày 23/6. Trong thời gian này, Giáo Xứ chưa có cha phó mới, nên chương trình Thánh Lễ sẽ có thay đổi như sau: chiều thứ 7 lễ tiếng Anh lúc 4:30pm, sáng Chúa Nhật lễ tiếng Việt lúc 7:45am & 4pm, lễ tiếng Anh 9:45am. Lịch mới này sẽ được áp dụng khi Giáo Xứ mở lại các Thánh Lễ trong nhà thờ.