Thông Tin Giáo Xứ | 23.7.2020

   
 
Bản Tin Hiệp Nhất - 23.7.2020

Ghi Danh Tham Dự Các Thánh Lễ Trong Nhà Thờ

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ
Thánh Anna

Các Form ghi danh được đăng hằng tuần trên Website Giáo Xứ: www.trparishes.org & Facebook@stanntacoma

Nếu Quý Tín Hữu muốn ghi danh qua điện thoại,
xin gọi cho Sơ Theresa 253-592-2541

4:30pm, thứ Bảy 25/7, lễ tiếng Anh GHI DANH
 

9:45am, Chúa Nhật 26/7, lễ tiếng Anh GHI DANH
 

7:45am, Chúa Nhật 26/7, lễ tiếng Việt GHI DANH
 

4pm, Chúa Nhật 26/7, lễ tiếng Việt GHI DANH

Ngày thường sẽ có các Thánh Lễ vào Thứ Ba & Thứ Năm lúc 7pm.
Xin ghi danh tại cửa ra vào nhà thờ

Tri Ân

Quý Tín hữu đã hỗ trợ tài chánh giúp Giáo Xứ duy trì hoạt động trong thời gian vừa qua. Xin Quý Tín Hữu tiếp tục rộng tay giúp cho Giáo Xứ trong thời điểm khó khăn này

Các thiện nguyện viên, các Ban Ngành & Hội Đoàn đã giúp cho việc mở lại các Thánh Lễ và cử hành các Bí Tích trong nhà thờ

Các Anh: Viễn Hứa, Phúc Nguyễn & Hy Nguyễn đã giúp lắp đặt hệ thống camara an ninh cho Giáo Xứ

Anh Lương Trần, Tân Chu & một số anh em đã sơn các vách tường trong nhà thờ (phía cuối & 2 cánh gà)

Anh Quyên Đỗ & Sơn Nguyễn đã giúp cắt cỏ & cắt tỉa cây trong khuôn viên nhà thờ trong suốt mấy tháng quá

Một thiện nguyện viên đặc biệt đã bền bỉ giúp dọn dẹp vệ sinh cho Nhà Xứ 

2 Thầy Patrick Gitau & Max Munoz đã giúp Giáo Xứ trong 2 tháng hè vừa qua

Xin Chúa chúc lành và trả công cho mọi người

Cử Hành Các Bí Tích

RCIA & RCIC (Cho người tân tòng)

Xin Quý Tín Hữu cầu nguyện cho 10 ứng viên RCIC & 18 ứng viên RCIA sẽ được lãnh nhận các Bí Tích vào ngày 27/7, và sẽ trở thành thành viên của Giáo Hội Công Giáo
 

Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Các em lớp xưng tội rước lễ lần đầu sẽ được Rước Lễ Lần Đầu trong Thánh Lễ 4pm các Chúa Nhật 19/7 & 26/7, mỗi Thánh Lễ sẽ có 12 Em

12 dãy ghế đầu tiên trong Nhà Thờ sẽ được dành riêng cho các em và gia đình

Khi đến tham dự các Thánh Lễ này xin Quý Tín Hữu theo chỉ dẫn của các ushers để Thánh Lễ được tốt đẹp và an toàn cho mọi người
 

Thêm Sức

Các em lớp Thêm Sức sẽ xưng tội theo nhóm vào các ngày 20, 21, 22, 23, 24 tháng 7 lúc 6pm tại Nhà Thờ

Thánh Lễ Thêm Sức sẽ được Đức TGM Paul Etienne cử hành tại GX. St. Ann
lúc 7pm Thứ Hai, 8/8

Phân Ưu