Thông Tin Giáo Xứ | 25.6.2020

 

Bản Tin Hiệp Nhất - 28.6.2020

Thánh Lễ Trong Nhà Thờ

Chúa Nhật XIII Thường Niên

Quý Tín Hữu nếu muốn tham dự Thánh Lễ, xin ghi danh

Sẽ có 4 Thánh Lễ được tổ chức trong nhà thờ cuối tuần này 

 • 4:30pm, thứ Bảy 27/6 thánh lễ tiếng Anh. GHI DANH
   
 • 9:45am, Chúa Nhật 28/6 thánh lễ tiếng Anh. GHI DANH
   
 • 7:45am, Chúa Nhật 28/6 thánh lễ tiếng Việt. GHI DANH
   
 • 4pm, Chúa Nhật 28/6 thánh lễ tiếng Việt. GHI DANH

Xin nhấp vào chữ Ghi Danh, hoặc gọi cho Sơ Theresa 253-592-2541 để ghi danh số người tham dự Thánh Lễ.

Khi đến tham dự Thánh Lễ xin Quý Tín Hữu vào từ lối cửa trước (phía sân parking)


Sinh Hoạt Mục Vụ

 • Bắt đầu từ ngày 1/7/2020 Giáo Xứ Sacred Heart sẽ sát nhập vào Giáo Xứ St. Leo. Liên Giáo Xứ của chúng ta sẽ còn lại Giáo Xứ St. Ann & St. John of the Woods. Cảm ơn Cha Tuấn Nguyễn và Cha Patrick McDermott đã giúp cho Giáo Xứ Sacred Heart được lớn mạnh, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt là Trung Tâm Giáo Xứ (Parish Center) sắp được hoàn thành.
   
 • Cuối tuần này 27/6 sẽ là tuần cuối cha phó James Harbaugh làm việc với chúng ta, sau 2 năm phục vụ liên giáo xứ. Cha James đã giúp nhiều cho chương trình bác ái xã hội, đến thăm và xức dầu cho các bệnh nhân, giúp giảng tĩnh tâm cho cộng động người Mỹ liên giáo xứ. Cuối tuần này Cha sẽ về trung tâm hưu dưỡng của dòng Tên tại Cali. Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho Cha.
   
 • Bắt đầu từ ngày 6/7 Giáo Xứ St. Ann sẽ có lịch trình các Thánh Lễ như sau:

  - Thánh Lễ Tiếng Anh vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm lúc 8am
  - Thánh Lễ Tiếng Việt vào Thứ Ba & Thứ Năm lúc 7pm
  - Thứ Bảy (lễ vọng Chúa Nhật) - lễ tiếng Anh lúc 4:30pm
  - Chúa Nhật lễ tiếng Việt lúc 7:45am & 4pm ; lễ tiếng Anh lúc 9:45am

   
 • Tham dự các Thánh Lễ cuối tuân xin ghi danh online hoặc gọi cho Sơ Theresa
   
 • Các Thánh Lễ trong tuần xin ghi danh tại cửa ra vào của nhà thờ
   
 • Buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho đất nước, các tiểu bang, các văn phòng chính phủ vào Thứ Tư, ngày 1/7 lúc 6:30pm (số người giới hạn là 100 người, để biết thêm chi tiết xin gọi cho bà Janet Byard 253-312-0389)
   
 • Kể từ đầu tháng 7, sẽ không có các giờ chầu livestream trên facebook 
   
 • Các Thánh Lễ livestream sẽ được phát từ nhà thờ theo những giờ đã ân định như lịch ở trên