Thông Tin Giáo Xứ | 29/5/2020

Bản Tin Hiệp Nhất

https://drive.google.com/file/d/1oDbM0mapbqvv1Bm56nLLFmNLOHr6xgos/view?usp=sharing

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Nhấn vào ĐÂY để download Bản Phụng Vụ & Thánh Ca

 

Thông Tin Mục Vụ

 • Các Thánh Lễ "public"  & các sinh hoạt mục vụ tiếp tục trong thời gian bị đình hoãn đến khi có thông báo mới.
   
 • Chúc Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống & Bổn Mạng Hội Thánh Linh
   
 • Các Thánh Lễ tiếp tục được phát trực tuyến vào lúc 8am sáng thứ 2, 4, 6 & 7pm thứ 3,5,7, và Chúa Nhật lúc 7:45am
   
 • Chương trình Garage sale hằng năm vào cuối tháng 5 bị hủy bỏ
   
 • Chương trình Clean-Up cộng đồng hằng năm của Tacoma City cũng bị hủy bỏ
   
 • Xin chân thành cảm ơn các tín hữu đã tiếp tục gửi tiền đóng góp về cho Giáo Xứ & ủng hộ chương trình Annual Catholic Appeal của giáo phận
 
Thư Của HĐGM Washington Về Việc Mở Lại Các Thánh Lễ
 
Thư của Đức Cha Daniel về việc chuẩn bị mở lại các Thánh Lễ