Thông Tin Giáo Xứ, 16/4/2020

Chúc Mừng Lễ Phục Sinh đến Quý Ông Bà Anh Chị Em. 

 • Theo lệnh của Thống Đốc tiểu bang WA, Jay Inslee, gia hạn "stay home, stay healthy" order tới ngày 4 tháng 5. Văn phòng Giáo Xứ tạm thời đóng cửa trong thời gian này. Các sinh hoạt mục vụ cũng tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Nếu Quý Tín Hữu có những nhu cầu mục vụ cần thiết, khẩn cấp, xin gọi điện thoại cho Cha Chánh Xứ 253-882-9943 hoặc Sơ Theresa 253-592-2541, hoặc gửi email đến Giáo Xứ stanntacoma@gmail.com
   
 • Các Thánh Lễ trực tuyến tiếp tục được phát tại Facebook & Website

  Thứ Hai, Tư, Sáu - Lễ Tiếng Việt - 8am
  Thứ Ba, Năm - Lễ Tiếng Anh - 8am
  Thứ Bảy - Lễ cho Chúa Nhật - 5pm
  Chúa Nhật - Lễ Tiếng Việt - 7:45am
  Chầu Thánh Thể Kính Lòng Thương Xót - 4:30pm hằng ngày

   

 

 • CẨN THẬN: Trong thời gian này, nếu Quý Tín Hữu nhận được tin nhắn điện thoại, hoặc email xin tiền hoặc giúp đỡ với danh nghĩa của Cha Tuấn. Xin Quý Tín Hữu không trả lời những tin nhắn hoặc email đó. Cha Chánh Xứ không bao giờ gửi những tin nhắn hoặc email với nội dung đó. Xin gọi cho Cha Chánh Xứ để xác nhận. Cảm ơn Quý Tín Hữu