Vietnamese Altar Servers celebrated Patron Day - Ban Lễ Sinh Mừng Bổn Mạng

Xem thêm hình

Ban Lễ Sinh của Cộng Đoàn Việt Nam _ Giáo Xứ Thánh Anna đã mừng Lễ Thánh Bổn Mạng Đaminh Saviô thật long trọng và sốt sắng. Trong Thánh Lễ, các em đọc lời tuyên hứa noi gương thánh Bổn Mạng, nhiệt tâm phục vụ bàn thánh, sống thánh thiện và vâng lời. Các em cũng nhận lời chúc lành từ Cha chủ tế và Cộng Đoàn. Sau Thánh Lễ là tiệc liên hoan với các tiết mục đặc sắc và hấp dẫn do chính các em tập và biểu diễn. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng Đaminh Savio, luôn đồng hành và chúc lành cho tất cả các em lễ sinh của Giáo Xứ.
Ban Lễ Sinh xin tri ân Cha Chánh Xứ, Cha Phero Hoàng Phượng, Quý Tu Sĩ, Ban Mục Vụ, và toàn thể Cộng Đoàn đã nâng đỡ và giúp đỡ cho ngày Bổn Mạng của các em được thành công trong sự thánh thiện.

It was a great day for all Vietnamese altar servers to celebrate thier Patron day_ the feast day of Saint Dominic Savio. Together, they pledged to be faithful altar servers who obey parents and live a holy life. May the Lord through the intercession of St. Dominic Savio bless upon all altar servers.  
Thanks to everyone who helped to make the celebration beautiful and meaningful for our altar servers.